İxtisaslar

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti əcnəbi vətəndaşlara müvafiq fakültələr üzrə aşağıdakı ixtisasları təklif edir:
 
Hazırlıq fakültəsi
Mühəndis ixtisası (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
Mühəndis ixtisası üzrə tədris edilən fənlər: Azərbaycan, rus və ingilis dilləri, Riyaziyyat, Fizika, Kimya, Rəsmxətt, Azərbaycan tarixi, İnformatika, Nitqin inkişafı, Nitqin elmi üslubu
 
İqtisad ixtisası (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
İqtisad ixtisası üzrə tədris edilən fənlər: Azərbaycan, rus və ingilis dilləri, Riyaziyyat, Cografiya, Azərbaycan tarixi, İnformatika, Xarici dil, Nitqin inkişafı, Nitqin elmi üslubu
 
 
Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
Bakalavriatura təhsil səviyyəsi üzrə:
050506 - Geologiya (tədris azərbaycan dilində)
050611 - Geologiya və geofizika mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050624 - Mədən mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
 
Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə:
060508 - Geologiya (tədris azərbaycan dilində)
060602 - Geologiya mühəndisliyi (tədris azərbaycan və ingilis dillərində)
060603 - Hidrogeologiya mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
060604 - Geofizika (tədris azərbaycan və rus dillərində)
 
 
Qaz-neft mədən fakültəsi
Bakalavriatura təhsil səviyyəsi üzrə:
050614 - Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
050621 - Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi (tədris azərbaycan və ingilis dillərində)
050631 - Neft qaz mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
 
Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə:
060606 - Neft-qaz mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
060607 - Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
060651 - Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
 
 
Kimya-texnologiya fakültəsi
Bakalavriatura təhsil səviyyəsi üzrə:
050606 - Kimya mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050618 - Ekologiya mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050635 - Qida mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
 
Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə:
060641 - Kimya mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
060649 - Ekologiya mühəndisliyi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
 
 
Neft-mexanika fakültəsi
Bakalavriatura təhsil səviyyəsi üzrə:
050601 - Materialşünaslıq mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
050610 - Enerji maşınqayırması mühəndisliyi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
050622 - Maşın mühəndisliyi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
050623 - Materiallar mühəndisliyi (tədris azərbaycan və ingilis dillərində)
050625 – Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
050628 - Mexanika mühəndisliyi (tədris azərbaycan və ingilis dillərində)
050638 - Sənaye mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
050646 – Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
 
Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə:
060601 - Materialşünaslıq mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
060610 - Enerji maşınqayırması mühəndisliyi (tədris rus dilində)
060625 - Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
060630 - Mexanika mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
060646 - Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
 
 
Energetika fakültəsi
Bakalavriatura təhsil səviyyəsi üzrə:
050607 - Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050608 - Energetika mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050630 - Mühəndis fizikası tədris ingilis dilində)
 
Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə:
060608 - Elektroenergetika mühəndisliyi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
060609 - İstilik energetikası mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
060626 - Elektrik mühəndisliyi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
 
 
İT və idarəetmə fakültəsi
Bakalavriatura təhsil səviyyəsi üzrə:
050509 - Kompüter elmləri (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050604 - Cihaz mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050615 - İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris azərbaycan və ingilis dillərində)
050616 - İnformasiya texnologiyaları (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050620 - Kompüter mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050629 - Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
050634 - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050636 - Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
050656 - Sistem mühəndisliyi (tədris azərbaycan və ingilis dillərində)
 
Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə:
060509 - Kompüter elmləri (tədris azərbaycan və ingilis dillərində)
060624 - Cihazqayırma mühəndisliyi (tədris azərbaycan və ingilis dillərində)
060627 - Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
060628 - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
060629 - Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
060631 - Kompüter mühəndisliyi (tədris azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
060647 - Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi (tədris azərbaycan dilində)
060648 - Biotibbi texnologiya mühəndisliyi (tədris azərbaycan və ingilis dillərində)
 
 
İqtisadiyyat və menecement fakültəsi
Bakalavriatura təhsil səviyyəsi üzrə:
050401 - Beynəlxalq ticarət və logistika (tədris azərbaycan dilində)
050402 - Biznesin idarə edilməsi (tədris azərbaycan dilində)
050405 - İqtisadiyyat (tədris azərbaycan dilində)
050407 - Marketinq (tədris azərbaycan dilində)
050408 - Menecment (tədris azərbaycan dilində)
 
 
 
Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə:
060405 - Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
060407 - Menecment (tədris azərbaycan dilində)
060409 - Biznesin idarə edilməsi (tədris azərbaycan və rus dillərində)
 
 
BA proqramları
Bakalavriatura təhsil səviyyəsi üzrə:
050402 - Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində)
050405 - İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində)
050407 - Marketinq (tədris ingilis dilində)
050408 - Menecment (tədris ingilis dilində)
050616 - İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində)
050620 - Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
050629 - Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
050638 - Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
 
Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə:
060407 - Menecment (tədris ingilis dilində)
060407 - Heyətin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində)
060408 - Marketinq (tədris ingilis dilində)
060409 - Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində)
060410 - Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi (tədris ingilis dilində)
060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi (CIS) (tədris ingilis dilində)
060632 - İqtisadi informatika (tədris ingilis dilində)
000000 - Süni intellekt (tədris ingilis dilində)
 
 
UFAZ
Bakalavriatura təhsil səviyyəsi üzrə:
050509 - Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində)
050611 - Geofizika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
050618 - Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
050606 - Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
 
Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə:
060509 - Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində)
060604 - Geofizika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)
060641 - Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində)

 

© ADNSU ISD.AZ

wholesale air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china|cheap jerseys